Игри

Информация за страница Лекции

   Множество лекции се четат всеки ден на различни места, но преди всичко в университетите и колежите. Това са обучителни институции, които приемат студенти в различните по вид специалности. Всички постъпили там следват своето висше образование, а впоследствие могат да решат да запишат магистратура, докторантура или да се прехвърлят в друг предмет, ако този не оправдава техните очаквания. Приемът на учащи се се извършва всяка година на няколко класирания, като отдавна съществува проблемът с недостига на желаещи и множество оставащи празни места. Това принуждава университетските ръководства да приемат кандидати дори със сравнително нисък бал, но въпреки това пак има доста празни места. Иначе тези, които влизат в ролята на лектори, са преди всичко преподавателите, представени от професори, доценти и техните асистенти. Последните по-скоро водят упражненията, но нерядко заместват професора, ако той в момента отсъства или е възпрепятстван и не може да се яви в часа си. Що се отнася до присъствието в часовете, то не е непременно задължително.

     По време на лекции се преподава материалът, който впоследствие влиза в конспекта на предстоящия изпит в края на семестъра. Няма университетска специалност, която да не включва поне няколко предмета на семестър и по всеки един от тях студентите се явяват на изпит. В повечето случаи изпитването се провежда под устна форма, тоест студентът сяда на катедрата при преподавателя и говори по зададените му въпроси. Преди това има право да тегли билетче с тема и да си води записки в продължение на около десет – петнадесет минути. Изпитът може да се води както само от преподавател, така и от неговия асистент. Разбира се, устното изпитване не е групово, а всеки е извикван отделно. Възможно е обаче изпитът да бъде и писмен или да изисква само написването на курсова работа. Това определено е по-добрият вариант за студентите, защото за всеки от тях не представлява проблем да напише определения брой страници, използвайки многобройни източници. В този смисъл лекторските занимания са важни, но не се задължава присъствие на всички. По-важно е да се присъства на упражненията, защото там освен че се акцентира на същественото по предмета, нерядко се пишат и отсъствия.

      Повечето преподаватели, които четат лекции, издават свои собствени лекционни курсове. Те държат студентите им да се подготвят именно по тях за предсоящите изпити, а ако все още нямат издаден такъв курс, препоръчват съответната литература. Лекционните курсове могат да се закупуват предимно на територията на университета, в някоя от книжарниците му. Рядко тези издания се пускат за свободна продажба по книжарниците, защото са по-тясно специализирани и предназначени за точно определена аудитория. Всъщност студентът в крайна сметка сам решава как да се подготви за всеки един от своите изпити. Той може както да използва учебника на своя преподавател, така и да избере други източници на чужди езици или да ползва онлайн сайтове. Въпреки това има тенденция преподавателите с курсове да държат упорито на своите трудове и дори да понижават успеха на изпитвания, ако видят, че той говори по темата, но придъражйки се към друга литература, а не към лекционния курс.

eXTReMe Tracker